Strojárske tradície rodinnej firmy L Lukáš D Dávid M Mucha Slovakia siahajú do 20 storočia kde otec zakladateľov organizácie Emil Mucha ako majiteľ a konateľ spoločnosti SAO Lučenec vyrábal autobusy. Spoločnosť SAO Lučenec vyvinula prvý rýdzo Slovenský autobus značky Novoplan. Výrobný program spoločnosti SAO bol široký a zahŕňal okrem výroby a opravy autobusov aj výrobu autobusových skeletov, nadstavieb a ložných plôch. Avšak spoločnosť SAO Lučenec sa následkami krízy dostala do konkurzu a musela ukončiť svoju činnosť v roku 2008.

V roku 2012 bratia Lukáš a Dávid Mucha založili spoločnosť LIAZ export, s.r.o. ktorá bola obchodným zastúpením pre zahraničný trh spoločnosti LIAZ s.r.o. Spoločnosť LIAZ export, s.r.o. vyvíjala svoju obchodnú činnosť na zahraničnom trhu, kde dlhodobo hľadala partnerov pre outsourcing výroby. V roku 2014 sa spoločnosť LIAZ export, s.r.o. premenovala na LDM Slovakia, s.r.o. a spustila vlastnú výrobu.