Kreatívna práca s kovom

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Prieskum trhu pre VO a Riadenie Projektu

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie indikatívnej cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Viac informácií priamo vo výzve
(dátum zverejnenia: 4.5.2020)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky

Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu

Výzva na súťaž pre VO a Riadenie Projektu

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky.

Viac informácií priamo vo výzve
(dátum zverejnenia: 21.6.2020):

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky

Čestné vyhlásenie

Návrh zmluvy

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia cenových ponúk
(dátum zverejnenia: 16.9.2020)

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia súťažných cenových ponúk

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia súťažných cenových ponúk

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia súťažných cenových ponúk