Kreatívna práca s kovom

Výzva na súťaž

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky. Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 31.3.2022)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky

Čestné vyhlásenie

Návrh zmluvy

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Prieskum trhu pre VO a Riadenie Projektu

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie indikatívnej cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Viac informácií priamo vo výzve
(dátum zverejnenia: 4.5.2020)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky

Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu

Výzva na súťaž pre VO a Riadenie Projektu

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky.

Viac informácií priamo vo výzve
(dátum zverejnenia: 21.6.2020):

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky

Čestné vyhlásenie

Návrh zmluvy

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia cenových ponúk
(dátum zverejnenia: 16.9.2020)

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia súťažných cenových ponúk

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia súťažných cenových ponúk

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia súťažných cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk - SÚŤAŽ

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Návrh zmluvy