Súčasnosť

Aktuálne spoločnosť LDM Slovakia, s.r.o. zamestnáva 30 zamestnancov, disponuje výrobným areálom o rozlohe 2500m2 s vonkajšími priestormi 6000m2. Organizácia je zameraná na výrobu zváraných konštrukcií pre automobilový priemysel, hlavne podvozkových rámov. Medzi ostatné produkty patri schody pre kamióny, zvárané kabíny pre baliace stroje a iné konštrukcie.

Víziou spoločnosti je poskytovanie kompletných outsourcingových kapacít pre dlhodobých partnerov. Túto víziu sa snažíme naplniť pokračujúcimi investíciami do strojového parku od dielne spracovania plechov, dielne trieskového obrábania, dielne zvárania a dielne pieskovania a lakovania. Organizácia pri plnení vízie spolupracuje s Európskymi dodávateľmi hutného materiálu a organizáciami v okolí zameranými na špecifické povrchové úpravy.